, wypis z ewidencji działalności gospodarczej 

wypis z ewidencji działalności gospodarczej

angel

Temat: Wykaz dokumentów wymaganych przy skladaniu oferty
gospodarczą: a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub B) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru przedsiębiorców
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=3097Temat: Przekret z hurtownia ,,,,,,,,
mama ma swoja apteke i mysle, ze te ok 50zl za dopis w ewidencji to uczciwa cena, zeby przerobic lekko apteke ;) I teraz ktos powiedzial, ze moga byc klopoty jak...
Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=6263


Temat: firma w likwidacji
" />możesz zwrócić się z pismem do urzędu miasta/gminy do działu ewidencji gospodarczej o wpis z działalności tej firmy, wówczas dostaniesz wyciąg z ich zaświadczenia o prowadzeniu działalności gos. o ile jest to osoba fizyczna ,jeżeli spółka to musisz się zwrócić do sądu o wypis KRS
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19026


Temat: niższy ZUS dla nowych przedsiębiorców
" />Niestey według mnie datą decydującą jest wpis w UM bo w nim masz zaznaczone od kiedy rozpoczynasz prowadzenie działalności a oni to i tak przekazują do ZUS-u .Także zniżką raczej nie możesz być objęty , ale może ktoś bieglejszy w tym temacie się wypowie.O tym czy możesz zaliczyć w koszty fakturki i inne poniesione wydatki związane np:( z zakładaniem działalności) decyduje wypis z ewidencji działalności gospodarczej a nie zgłoszenie do ZUS-u.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27726


Temat: Podpisy i nie tylko:-)
ad 2) to jest jedyna oferta w postępowaniu, a inne dokumenty to wypis z ewidencji działalności gospodarczej, oświadzcenie w trybi eart. 22 uPzp, wypełniony formularz asortymentowo- cenowy (post. dotyczy zakupu żywności,...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1804


Temat: DG wpis do ewidencji
W ciągu 7 dni po rejestracji Ewidencji Gmina musi wysłać dokumenty do US i ZUS. Od podanego terminu określonego jako rozpoczęcie DG należy płacić składki na ZUS. Art. 7. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. 2. Organy rejestrowe, o których mowa w odrębnych przepisach, w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru, przesyłają organom podatkowym i organom samorządu gminnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) przedsiębiorcy, wypis z rejestru dotyczący podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=10650


Temat: Dokumenty i pozwolenia na cięzarówkę w firmie budowlanej
" />przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - tu rekreacyjno-rozrywkowej. zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na okres do 5 lat. wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, 3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym (taksówką) - także obszaru, 4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje do wniosku należy dołączyć: 1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24383


Temat: założenie działalności gospodarczej
liecencji jest w każdym aucie, wystawiony na firmę Pawtrans. Jeśli chodzi o minusy pracy kierowcy na własnej działalności to na pierwszym miejscu należy wspomnieć o odpowiedzialności materialnej za powierzony ładunek. Nie...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24123


Temat: Właściciel firmy jako kierowca - parę pytań
... i psychologicznych wystawiasz sobie oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy o transporcie drogowym. 3. przecież masz wypis z ewidencji działalności gospodarczej jako że jesteś właścicielem firmy, odprowadzasz podatki i płacisz ZUS 4....
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23173


Temat: Właściciel firmy jako kierowca - parę pytań
... lekarskich i psychologicznych wystawiasz sobie oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy o transporcie drogowym. 3. przecież masz wypis z ewidencji działalności gospodarczej jako że jesteś właścicielem firmy, odprowadzasz podatki i płacisz ZUS...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23173


Temat: sprostowanie
Mam następujący stan faktyczny: adwokat wniósł do Sądu błędnie oznaczona stronę Pozwaną jak spółkę prawa handlowego (z.o.o.). Strona Pozwana jest osobą fizyczną prowadzącą działaność gospodarczą, fakt ten wynika z faktur złożonych do Sądu gdzie na pieczęciach nie ma nawet śladu, że jest to spółka. Sąd nie zażądał stosownych odpisów tj. ani KRS ani z ewidencji działlności gospodarczej. Powód dowiedział się o problemi ... sporu) wniosek o sprostowanie wyroku, gdyż nie ulega wątpliwości, że jest to osboa fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Na dowód załączył wypisy ze stosownych rejestrów. Sąd odrzucił wniosek. Wobec powyższego Powód złożył...
Źródło: gorecka.waw.pl/forum30/viewtopic.php?t=202


Temat: Pierwsze windykacje w serwisie
... Wybierając drugą opcję zobowiązalibyśmy się do: 1. sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika (ściągnięcie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, poszukiwania przez GUS, urzędy skarbowe i in.). 2. przygotowanie pełnej dokumentacji...
Źródło: nachwilke.pl/forum/viewtopic.php?t=94


Temat: Dotacje? Co? Jak? Gdzie? Kiedy?
... o dofinansowanie oraz wszystkie wymagane załączniki, którymi są między innymi biznes plan planowanej inwestycji, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, sprawozdania finansowe, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędowi Skarbowemu,...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=20972


Temat: Karty kredytowe w marketach
ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami lub kopie dowodów wpłat podatku dochodowego oraz ZUS za ostatnie trzy miesiące Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Rejestru Handlowego Prowadzący...
Źródło: okazje.info.pl/forum/viewtopic.php?t=44


Temat: GOTOWANIE, ENERGIA. Podstawa to; CHLEB typu KR-IRL.
Dla potwierdzenia - wypis z GUS po REGON Wyszukiwanie REGON Wyszukiwanie (stan danych na dzień: 2009-10-31) Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.: Numer identyfikacyjny REGON 120652072 Numer NIP 6772223849 ... DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 - BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ Kod i nazwa formy własności 214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2004 * 2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK Data powstania podmiotu ** 2008-03-19 Data rozpoczęcia działalności *** 2008-03-19 Organ rejestrowy / ewidencyjny PREZYDENT MIASTA KRAKÓW Nazwa rejestru / ewidencji EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 1849/08 * w przypadku wystąpienia na ostatnim znaku kodu PKD ... podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON *** dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu Jednostki lokalne: PODMIOT NIE POSIADA...
Źródło: plonsk.idl.pl/viewtopic.php?t=1225


Temat: Kto i co może kontrolować?
REGON i NIP, * jeżeli właścicielem jachtu jest osoba prawna – kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis...
Źródło: sulkowski.kei.pl/forum_zeglarskie/viewtopic.php?t=5557


Temat: Koncesja na alkohol czy zezwolenie - sklep spożywczy
NIe jest potrzebna koncesja tylko zezwolenie: Wymagane dokumenty: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu: - Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców ... podawanie napojów alkoholowych - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis rejestru przedsiębiorców (dot. zezwolenia na organizację przyjęć) - Kserokopia posiadanego zezwolenia (dot. zezwoleń jednorazowych) - Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony ... za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. - Wypis z rejestru handlowego jest ważny 3 miesiące od daty wydania. - Zezwolenie wydawane jest nie później niż w terminie 30 dni...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=1088


Temat: Koncesja na alkohol
Wymagane dokumenty: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu: - Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt ... sprzedaży Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: - Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na organizację przyjęć, sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis rejestru przedsiębiorców (dot. zezwolenia ... bieżący. - Na wniosek przedsiębiorcy wydawane są zaświadczenia o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. - Wypis z rejestru handlowego jest ważny 3 miesiące od daty wydania. - Zezwolenie wydawane...
Źródło: ludzie.biznes-firma.pl/forum/viewtopic.php?t=223


Temat: ubezpieczenia komunikacyjne / OC AC NW
... właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego), - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - polisa OC – gdy pojazd...
Źródło: klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?t=940


Temat: dokumenty formalno prawne
... prowadzących działalność gospodarczą: a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru przedsiębiorców - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=5097


Temat: 80/2008 ---------
... okręgową radę lekarską albo okręgową radę pielęgniarek i położnych; 4) w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą: a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub b ) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=4937


Temat: Auto z UK
rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku...
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=12926


Temat: Kilka pytań i kilka odpowiedzi... czyli rejestrujemy auto
... możliwa, można skorzystać z usługi przyjęcia pojazdu na złomowisko mające odpowiednie upoważnienie na prowadzenie takiej działalności od wojewody. Jeśli pojazd nie istnieje, pozostaje wizyta w Wydziale Komunikacji. Niestety taki sposób wyrejestrowania...
Źródło: bus-forum.pl/viewtopic.php?t=85


Temat: auto z zagranicy - krok po kroku w urzedzie - ceny
... wypis z Krajowego Sądu Rejestrowego, umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut jednostki lub podmiotu. Pamiętajmy, że dokumenty sporządzane w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=7324


Temat: [Wałbrzych] Dawny Górniczy Dom Kultury/kino Capitol (pop. GDK)
ewidencji działalności gospodarczej( w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej), umowy spółki cywilnej ( w przypadku takiej formy prowadzenia działalności), właściwego rejestru ( w przypadku oferenta będącego osobą prawną). 4)...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=4185


Temat: [WAŁBRZYCH] Przetargi
prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej), umowy spółki cywilnej ( w przypadku takiej formy prowadzenia działalności), właściwego rejestru ( w przypadku oferenta będącego osobą prawną). 4) Promesę wydania przez Ministra Spraw...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=2401


Temat: Bezrobocie
18 tys. zł dostanie bezrobotny w urzędzie pracy na rozpoczęcie własnego biznesuOsoba bezrobotna nie odda dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli będzie ją prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy. Starosta, w imieniu którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy, ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu dotację na działalność gospodarczą. Maksymalnie jest to 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia wg danych GUS w ostatnim kwartale przed ... zarejestrowanej) działalności gospodarczej przez ostatni rok i w ciągu pięciu lat nie otrzymał dotacji z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacja może być przeznaczona na zakup sprzętu, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa ściśle związanego z prowadzoną działalnością. Nie można więc przeznaczyć dotacji na wydatki niezwiązane bezpośrednio z planowanym biznesem. Na przykład na zakup: ziemi, akcji, obligacji, ... np.: kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe i takie, które potwierdzają przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności, np. świadectwa pracy, zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS w przypadku prowadzenia działalności w przeszłości. We wniosku trzeba również określić listę planowanych zakupów. We wniosku bezrobotny przedstawia również biznesplan. Opisuje mocne i słabe strony przedsięwzięcia. ... in blanco podpisany przez co najmniej dwóch poręczycieli wraz z dołączoną deklaracją wekslową. Bezrobotny musi dokonać zakupów po podpisaniu umowy, nie później jednak niż do 30 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Natomiast 45 dni to maksymalny czas na zarejestrowanie działalności gospodarczej liczony od dnia podpisania umowy. Łącznie więc daje to 75 dni na zakupy. Zakupy muszą być dokonane zgodnie z zapisami ... w Funduszu Pracy w 2009 roku na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej KONTROLA BEZROBOTNEGO Urząd pracy może kontrolować działalność bezrobotnego. Pracownik z urzędu przyjeżdża do firmy. Ma przy sobie kopie faktur ... to: zaświadczenie z ZUS o obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych płaconych z tytułu prowadzenia działalności i zaświadczenie z urzędu skarbowego o tym, że figuruje w jego ewidencji jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą....
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=66